BB 擦澡方法逐格睇

天氣凍,BB唔肯沖涼都有計
唔沖涼都可以乾洗!

BB 擦 澡 方 法 逐 格 睇 :


s181-bc-d01.jpg (12292 bytes)


s181-bc-d02.jpg (11990 bytes)


s181-bc-d03.jpg (10979 bytes)


s181-bc-d04.jpg (12740 bytes)

1 氣 溫 寒 冷 , 用 電 暖 爐 將 室 溫 調 至 20℃ , 左 右 。 再 用 一 塊 濕 毛 巾 搭 在 暖 爐 發 熱 葉 上 , 濕 毛 巾 另 一 端 放 入 一 盆 水 內 , 這 樣 可 增 加 室 內 空 氣 濕 度 。

2 擦 澡 前 , 先 預 備 好 所 需 的 東 西 , 包 括 有 吸 水 墊 、 毛 巾 仔 、 大 毛 巾 、 紙 尿 片 、 內 衣 、 外 衣 、 長 褲 、 洗 髮 液 、 沖 涼 液 和 潤 膚 膏 等 。

3 預 備 一 些 玩 具 俾 BB 玩 水 。

4 加 熱 水 時 , 勿 讓 BB 走 近 , 以 免 發 生 危 險 。


s181-bc-d05.jpg (12654 bytes)


s181-bc-d06.jpg (12545 bytes)


s181-bc-d07.jpg (12631 bytes)


s181-bc-d08.jpg (12157 bytes)

5 擦 澡 開 始 , 先 用 濕 毛 巾 抹 抹 BB 手 仔 。

6 再 用 濕 毛 巾 抹 乾 淨 BB 腳 仔 。

7 將 BB 外 衣 脫 除 。 ( 此 時 暖 爐 已 將 室 內 氣 溫 調 至 20℃ 左 右 )

8 用 濕 毛 巾 為 BB 擦 去 頭 髮 內 的 污 糟 泥 塵


s181-bc-d09.jpg (11313 bytes)


s181-bc-d10.jpg (10653 bytes)


s181-bc-d11.jpg (11777 bytes)


s181-bc-d12.jpg (11982 bytes)

9 清 洗 濕 毛 巾 後 , 抹 乾 淨 BB 臉 頰 各 處 。

10 用 毛 巾 抹 淨 耳 背

11 除 去 上 衣 , 用 濕 毛 巾 抹 BB 腋 窩 。

12 用 暖 毛 巾 抹 擦 全 身 。


s181-bc-d13.jpg (12948 bytes)


s181-bc-d14.jpg (12632 bytes)


s181-bc-d15.jpg (12088 bytes)


s181-bc-d16.jpg (11813 bytes)

13 將 BB 褲 子 和 尿 片 除 掉 , 用 濕 毛 巾 洗 抹 肛 門 四 周 。

14 抹 乾 淨 屁 股 仔

15 抹 背 部

16 擦 澡 完 畢 , 穿 回 衣 服 。


s181-bc-d17.jpg (12500 bytes)


為BB清潔時須知

* 勿 分 開 女 嬰 的 陰 唇 去 清 潔 , 因 為 這 樣 可 能 會 阻 礙 能 殺 細 菌 的 黏 液 流 出 。

* 為 女 嬰 清 洗 肛 門 及 尿 道 位 置 時 , 要 由 前 往 後 洗 。 這 方 法 可 預 防 源 自 肛 門 的 細 菌 蔓 延 至 陰 道 , 引 致 感 染 。

* 勿 把 男 嬰 的 包 皮 翻 開 以 清 潔 皮 垢 , 因 為 這 樣 可 能 會 引 致 包 皮 損 害 和 對 BB 造 成 傷 害 。

17 最 後 為 BB 搽 潤 膚 膏 , 預 防 爆 拆 。

/images/stories/bno1-signoff.png

BB 相關文章

搜尋>>BB資訊


(飲食頻道):
今日美食  |  今日美食 (ENG)

(健康頻道):
今日健康

 (親子頻道):
今日BB  |  今日兒童